Sekvencijalni sistemi-Benzin

Trenutno najvece dostignuce u konverziji benzinskih motora za korišćenje TNG (tečnog naftnog gasa)
već od 400€

Princip rada sekvencijalnog sistema (LPG sequent system)

Sekvencijalni sistemi su sistemi direktnog ubrizgavanja TNG u cilindre motora. Sistem se sastoji od ECU (Electronic Control Unit), atomajzera, velikog broja senzora i na kraju plinskih brizgaljki.
Sekvencijalni sistem koristi signale sa motora na kojem je ugrađen (broj obrtaja, temperatura, stanje izduvnih gasova, pritisak u usisnoj grani, vreme ubrizgavanja benzina i momenat ubrizgavanja za svaki cilindar posebno) i sopstvene parametre (temperatura gasa, temperatura rashladne tečnosti, pritisak gasa i količina TNG u rezervoaru). Sve ulazne parametre kalkuliše ECU u realnom vremenu i određuje količinu TNG koja će biti ubrizgana u svaki cilindar motora. Na taj način se postiže najoptimalnije moguće iskorišćenje snage motora u odnosu na potrošnju TNG.

S obzirom na svoje karakteristike sekvencijalni sistemi predstavljaju revoluciju u oblasti konverzije motora za korišćenje TNG i jedino moguće rešenje za savremene motore koji pored osetljivih plastičnih delova imaju i komplikovane elektronske sisteme za prepoznavanje smeše goriva, izduvnih gasova, povrat dela nesagorelih gasova, a bez čega nema ispravnog rada motora. Ugradnjom starijih sistema i neizbežnom pojavom povratnog plamena, plastični delovi pucaju a motori trpe teške havarije.

 

Sekvencijalni sistemi omogućavaju:

  • maksimalno iskorišćenje TNG
  • održanje performansi motora u odnosu na benzin
  • nema detonantnog sagorevanja i povratnog plamena i zbog toga jedino ovaj sistem besprekorno funkcioniše na motorima poslednje generacije
  • male dimenzije svih kompononenti sistema
  • izuzetno visoka pouzdanost u radu
  • prilagodljivost svim motorima, te mogućnost programiranja i dijagnostike putem računara
  • potpuna automatizovanost sistema

Što se tiče samog korišćenja zaista treba sesti u bilo koji automobil sa sekvencijalnim sistemom i provozati se. Prvo će Vas privući izuzetno mali (veličine nokta palca) prekidač za prebacivanje gas–benzin a koji je senzorskog tipa i sa pokazivačem nivoa gasa. Svako startovanje automobila je na benzin, prebacivanje na gas je određeno temperaturom motora, brojem obrtaja i određenim vremenskim intervalom. Uređaj podržava opcije koje imaju benzinski motori kao što je prekid dotoka gasa pri kočenju motorom, zaštita od previsokog broja obrtaja (tako se štiti motor od preforsiranja), automatsko vraćanje na benzin usled nedostatka gasa ili bilo kakvog drugog problema u radu, samodijagnostika sistema, mogućnost paljenja samo na gas u slučaju kvara benzinskog sistema i mnoge druge opcije.

Da rezimiramo: SEKVENT je uređaj konstruisan tako da ugradnjom u Vaše vozilo Vi kao korisnik ne osetite nikakvu razliku u kvalitetu vožnje, performansama, niti da imate ikakvih problema tokom eksploatacije. Jedinu razliku osetiće Vaš novčanik, koji će “davati” duplo manje novca za gorivo i Vaš automehaničar koji neće imati šta da radi na Vašem motoru jer 30–godišnje iskustvo dokazuje da motori koji koriste TNG mnogo duže traju i pouzdanije rade. Koliko štedite – izračunajte sami.

 

Da li ste ste znali da postoje specijalne svećice za motore koje pokreće TNG(LPG) ?

 

Komponente klasičnog sistema
Da li ste upoznati sa prednostima sekvencijalnog sistema ?