Klasični sistemi

Sistem TNG sa isparivačem  i elektronski komutator za vozila sa elektronskim ubrizgivačem već od 250€

 

Kako radi klasični sistem?

TNG u tecnom stanju izlazi iz rezervoara preko multiventila (koji preko spoljašnjeg punjenja služi i za punjenje TNG–a) i usmerava se u motor putem jedne cevi na kojoj se nalazi elektroventil TNG koji omogucava prelaz gasa samo kad je motor upaljen i sa prekidacem pozicioniranim na gas.

U motoru se nalazi isparivac gde TNG ulazi i trpi redukciju pritiska koja ga dovodi u gasovito stanje , od reduktora TNG sustiže mešac vazduh⁄gorivo koji se nalazi na usisnoj grani i obavlja funkciju doziranja optimalne smese u terminima vožnje, potrošnje i emisije izduvnih gasova, te doziranja smese gasa proporcionalno zahtevima rada motora predstavljena podpritiskom koji se stvara u rasporedivanju smese.
Prekidac⁄indikator mod.096 izmedu ostalih funkcija omogucava pokretanje uvek na benzin sa automatskim prelazom na gas putem aktiviranja elektroventila Start–Petrol i time omogucava selekciju goriva u željenom trenutku, te vizualizira kolicinu TNG–a u rezervoaru. Za vreme rada na gas elektronicki emulator (ili kablovi za prekid rada ubrizgivaca) prekida dovod benzina u motor, dok za vreme rada na benzin odvod smese TNG–a u motor je prekinut elektroventilom TNG–a.

Da li ste ste znali da postoje sekvencnijalni sistem (sequent)sekvencnijalni sistem za dizel motore ?